Försäkring

Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag

För att hanteringen av ditt skadeärende ska gå så enkelt som möjligt är det bäst att du först anmäler skadan till ditt försäkringsbolag.

Du anmäler med fördel din skada på ditt försäkringsbolags hemsida. Därefter bokar du din skadebesiktning genom att kontakta vår kundtjänst. 

Du visar skadan på din bil

Vi dokumenterar bilens skador och gör en skadeberäkning. Beräkningen med fotografier sänds sedan vidare till ditt försäkringsbolag för granskning och godkännande av reparationsmetoden. Detta görs för att reparationstiden ska bli så kort som möjligt. Därefter beställs nödvändiga reservdelar som förberedelse inför reparation.

Om du inte redan gjort en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag ber vi dig göra det omgående och sedan meddela oss aktuellt skadenummer. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga hjälper vi dig gärna!

Viktigt att veta vid försäkringsskada

Om du får en skada på din bil ska du efter bästa förmåga försöka begränsa den. Ta inte bort eller kasta saker som skadats och försök inte laga skadan själv. Ring först ditt försäkringsbolag och berätta vad som har hänt så talar de om för dig vad du ska göra. 
Behöver du hjälp så kan du kontakta oss direkt!

Rulla till toppen